Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nur Dokuzeylül, tıp fakültesi eğitimini 1990 – 1997 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimini ise 1998 – 2002 yılları arasında Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi’nde tamamlamıştır.

Çalıştığı Hastaneler

– 2003-2007 Şanlıurfa Özel Dünya Hastanesi – Şanlıurfa/Türkiye

– 2003-2007 Şanlıurfa Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi – Şanlıurfa/Türkiye

– 2007-2014 Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi – İstanbul/Türkiye

– 2014-halen Göztepe Medical Park Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi – İstanbul/Türkiye

1. XIX. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi. Endometrium. 6-8 Haziran 2001, İstanbul.

2. XXII. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi. 9-11 Haziran 2004,İstanbul.

3. IV. Ulusal Sindirim Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar Sempozyumu. 16-20 Mayıs 2005,Mersin.

4. 5. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi. 16-21 Mayıs 2006,Antalya.

5. ZTB VII. Geleneksel Eğitim Günleri. 31 Ağustos-3 Eylül 2006,Ankara.

6. TİVAK 2006,XII. İnfertilite Ve Üreme Kongresi. 10-12 Kasım 2006,Ankara.

7. İstanbul Tıp Fakültesi İnfertilite Ve Perinatoloji Günleri. 26-29 Mart 2008,İstanbul.

8. 2. Güncel Üreme Teknolojisi, Yüt Kongresi Ve 1.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi 17-20 Nisan 2008, Çeşme.

9. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi. 16-19 Ekim 2008,Antalya.

10. Yardımcı Üreme Teknikleri(YÜT):Geleceğe Yolculuk Sempozyumu.16 Ocak 2009.

11. 7.Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2009,KKTC.

12. Örnek Problem Ve Çözüm Odaklı Biyoistatistik Ve Epidemiyoloji Sempozyumu. 12 Aralık 2009.

13. 1.İnfertilitede Tartışmalı Konular Sempozyumu. 17-18 Nisan 2010,Istabul.

14. Perinatolojide Güncel Yaklaşımlar. 1 Kasım 2014,İstanbul.

1. The 9th World Congress On Controversies In Obstetrics Gynecology&Infertility. March 22-25 2007, Barcelona, SPAIN.

2. Alpha 2008 7th Biennial Conference. 2-4 MAY 2008, İstanbul.

3. XXI European Congress Of Perınatal Medicine. September 10-13 2008, Istanbul, TURKEY.

4. Shape In –Clinic Meeting. 29-30 October 2009. Ava Clinic Fertility Center,Tampere,FINLAND.

5. 15.Dünya IVF Kongresi (ISIVF) 19-22 Nisan, ,Cenevre, 2009.

6. 8th TURKISH- GERMAN Gynecology Congress. Aprıl 29- MAY 3 2009,ANTALYA.

7. 7.Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi,14-19 Mayıs 2009,Gırne,KIBRIS.

8. Safe,Patient Friendly And Low Cost IVF-A Road To The Future An International Symposium. April 23-25 2010,ANTALYA.

9. 2nd International Meeting New Perspectives On Ovulation Induction. June 3-4 2010,Istanbul.

10. International Symposium On Reproductive Medicine-1.Pcos,Ovulatıon Induction And Fertility Preservation:New Trends 2010,June 4-6 2010,Istanbul.

11. The 66th Annual Meeting. October23-27 2010,DENVER,USA.

12. ESHRE 2013,LONDRA

1. 4.Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi 7-10 Ekim 2010(Tsrm 2010) Antalya. Sonoavc (Ultrasonografik Otomatik Hacim Ölçümü) İle Tüp Bebek Tedavisinde Folikül Matürasyonu Değerlendirilmesi: Prospektif Klinik Çalışma. Sözlü Bildiri Dalında Üçüncülük Ödülü.

1. AP Danışmanlığı Ve RIA Uygulama Eğitimi Başarı Belgesi, 1997,ISTANBUL.

2. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Kullanımı Ve Ofis Yazılımları Eğitim Programı, 2000, ISTANBUL.

3. Endometrium Ve Histeroskopi Sempozyumu. 5-6 EYLÜL,2007,ISTANBUL.

4. YÜT’te Başarı İçin İyi Klinik Uygulamalar(IKU) Hasta Yararı Ve Araştırma Başarısı İçin Sorular Ve Yanıtları Kursu. 15 EKİM,2008,ANTALYA.

5. Kadın Hastalıkları Ve Doğum Pratiğinde 2.Epidemiyoloji Ve Biyoistatistik Kursu. 28 ŞUBAT 2009.

6. Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu.27-28 MART 2010,ANKARA.

7. Kaliteli Hizmet için Duygusal Performans Semineri,23 Şubat 2014,İstanbul.

1. Uzmanlık Tezi:Parsiyel Hellp Sendromlu Gebelerde Maternal-Perinatal Morbidite ve Mortalite.Nur Dokuzeylül,2002,İstanbul.

2. İntrastoplazmik sperm enjeksiyonu yöntemiyle elde edilen bir gebelikte trizomi 13 (Patau sendromu): olgu sunumu

Serap Yaltı, Birgül Gürbüz, Nur Dokuzeylül.Türk Fertilite Dergisi,2002,Cilt 10,Sayı4

3. Uterus perforasyonuna sekonder abdominal gebelik.Olgu SunumuN.Dokuzeylül,B.Tandoğan,V.Dayıcıoğlu.Zeynep Kamil Tıp Bülteni ,Yıl:2002,Cilt:33 Sayı: 3 20-22.ISSN:1300-7971

4. Rektovajinal septumdaki derin endometriozis lezyonlarının çıkarılmasında beş aşamalı güvenli cerrahi yöntem:Olgu Sunumu A Gürbüz,A Karateke,C Kabaca,N Dokuzeylül. Yıl:2003,Cilt:1 Sayı: 3 231-232

5. Maternal and Perinatal Mortality and Morbidity in Pregnant Women with Partial and Complete HELLP Syndrome Nur DOKUZEYLÜL,Selçuk ÖZDEN, Vedat DAYICIOĞLU.GORM C:10 S:1 2004 (MN GORM Volume:10 No:1 2004

6. İntrauterin inseminasyon sikluslarında antagonist kullanımıNur Dokuzeylül.31.Turkısh German Gynecol Assoc. Yıl.2009 Cilt.10 Sayı:4 226-231

7. Donohue Sendromunda (Leprechaunism) Preimplantasyon Genetik Tanı: Olgu Sunumu Nur Dokuzeylül, Semra Kahraman.32. J Turkish German Gynecol Assoc. Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 2 122-123

8. Tekrarlayan Düşük Öykülü Ailede Dengeli Resiprokal Translokasyon Olgusu:46,XY,T(1;15)(P35:Q11.1) Nur Dokuzeylül, Semra Kahraman.Zeynep Kamil Tıp Bülteni ,Yıl:2009,Cilt:40 Sayı: 2 75-77.

1. Türk Tabipler Birliği (TTB)

2. Avrupa Üreme Sağlığı ve Embriyoloji Derneği (ESHRE)

3. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TJOD)

4. Jinekolojik Endoskopi derneği (JED)

5. ObstetrikUltrasonografi Derneği (OBUSG)

6. Türkiye Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)

7. Üreme Tıbbı Derneği (ÜTD)

8. Sigarayla Savaşanlar Derneği

© Copyright 2017